Adaptační kurz 1.B

     Jako nováčci jsme nastoupili 1. září 2011 na gymnázium. Každý den jsme se vídali ve třídě, přesto mezi sebou prohodili minimum slov. Ale to vše se změnilo dříve, než bychom čekali. Již v prvních dnech jsme totiž zjistili, že pro nás škola připravila adaptační kurz, na kterém jsme se měli poznat, sblížit, skamarádit – prostě zadaptovat.

     Ve středu 14. září jsme tedy společně odjeli na Vysočinu a ve vesnici Tři Studně prožili tři zajímavé dny. Téměř celou náplň adapt. kurzu pro nás netradičně připravili vybraní peeři – studenti vyšších ročníků. Seznamovací hrou jsme konečně zjistili jména všech svých spolužáků a postupně si byli den po dni blíž a blíž. Všechny hry měly svůj smyl a každý moment byl plný smíchu a zábavy.

     Nyní mohu říci, že jsme třída, která se sice neustále seznamuje a sbližuje, ale podařilo se nám překonat velký krok do neznáma. Doufám, že nám to vydrží a že budeme společně  chodit do školy s úsměvem na rtech  a  hlavně s nadějí, že dnešní den přežijeme, ať je test z matematiky nebo zkoušení.

 

Text  a foto Kristýna Šášková, 1.B