I kráva má svou knihu

Studenti 3. a 4. ročníku měli unikátní příležitost zúčastnit se prvního ročníku multižánrového festivalu, který pořádala Moravská zemská knihovna (dále MZK). Projekt I kráva má svou knihu byl zaměřen na podporu čtenářství. Program byl připravený speciálně pro středoškolské studenty a obsahoval prohlídku MZK, seznámení se službami knihovny, netradiční autorské čtení, divadelní přestavení Listování, besedu s překladatelem Janem Kantůrkem a možnost navštívit materiálovou laboratoř.

Za nejzajímavější akci považovali studenti představení Listování. Netradičním způsobem je herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný seznámili s prací ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla.