Platba zájezdu do Anglie

Doplatky studentů - nutné uhradit co nejdříve!!!

Celková cena zájezdu do Anglie činí 6.990,-Kč.

Bankovní spojení: KB Brno-město 99632621/0100.

Do zprávy pro příjemce nutno uvést: jméno zájemce - zájezd do Anglie.

Variabilní symboly zájemců naleznete zde.

Studenti mají možnost sjednat sdružené cestovní pojištění zahrnující pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a úrazové pojištění. Veškeré informace dostanete na informativních schůzkách, popř. v kabinetě ANJ. Cena pro účastníky do 18 let je 250,-Kč a pro účastníky nad 18let 340,-Kč. Zájemci o sdružené cestovní pojištění, prosím nahlaste se co nejdříve v kabinetě ANJ.

 

Všeobecné podmínky na autobusových a leteckých zájezdech - CK Školní zájezdy, s.r.o. ve školním roce 2011/2012.

Informace pro rodiče studentů.

Trasa zájezdu.

Další informace poskytneme v kabinetě ANJ. Vedoucí zájezdu je Mgr. Petr Hartmann.