1. místo v soutěži Století s reklamou

Prodávat neprodejné? Nu, zkusili jsme to a pár jedinců se nám podařilo nalákat, alespoň co se členů poroty výše zmíněné soutěže týče. Na jaře tohoto roku jsme byli osloveni Moravským zemským muzeem v Brně, téma se nám zalíbilo a asi měsíc jsme se věnovali v hodinách výtvarné výchovy tomuto projektu. Byl zaměřen na svět obchodu a reklamy, k němuž jsme se mohli vyjádřit celkem volným způsobem.

Naší strategií bylo využít reklamních taktik a dovést je do absurdních mezí, prostě si trochu z té všeobjímající reklamní hysterie vystřelit. Jestliže média naší tržní společnosti předstírají, že koupit lze opravdu téměř vše, proč jim tedy na tuto vtíravou mimiku neodpovědět ještě větším šklebem?

A tak každá skupinka studentů (tří až čtyřčlenné týmy) dostala za úkol vymyslet a realizovat reklamu na něco, co koupit nelze. I vzhledem k prezentaci byl jako žánr zvolen "chodící poutač".

Některé nápady čerpaly celkem očekávatelně z psychických oblastí, jako jsou dobrá nálada nebo smích. Jiné tematizovaly obecné lidské hodnoty míru, "zdravého rozumu", lásky apod. Ale některé dotáhly absurditu do opravdu dadaistických končin – zkuste si koupit za peníze třeba peníze nebo nicotu.

Po výtvarné fázi zbývalo vymyslet ještě scénář výstupu a šlo se na věc. V rámci společného happeningu několika brněnských i mimobrněnských škol v prostorách Moravského zemského muzea naši studenti vystupovali mezi jednotlivými představeními jako "zabavná vsuvka". Tato vsuvka nakonec natolik upoutala, že byť byla původně zamýšlena jako dílo výtvarné, získala na přehlídce trochu recesistickou Cenu za přínos české reklamě a v srpnovém celkovém vyhodnocení soutěže 1. místo za dramatickou tvorbu. Tímto blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci studentům dnešní 2.B, 3.A a 3.C.