Analytická geometrie

 • Da_01 Skládání vektorů (pracovní listy)
 • Da_02 Souřadnice vektorů
 • Da_03 Parametrické vyjádření přímky
 • Da_04 Parametrické vyjádření přímky (pracovní listy)
 • Da_05 Obrázky z úseček
 • Da_06 Obecná rovnice přímky
 • Da_07 Obecná rovnice přímky (pracovní listy)
 • Da_08 Směrnicový tvar rovnice přímky v rovině
 • Da_09 Úsekový tvar rovnice přímky v rovině
 • Da_10 Vzájemná poloha přímek v rovině
 • Da_11 Parametrické vyjádření přímky v prostoru, vzájemná poloha přímek v prostoru
 • Da_12 Parametrické vyjádření roviny
 • Da_13 Obecná rovnice roviny
 • Da_14 Rovnice roviny (pracovní listy)
 • Da_15 Vzájemná poloha přímek a rovin v prostoru
 • Da_16 Vzájemná poloha přímek a rovin v prostoru (test)
 • Da_17 Vzájemná poloha rovin
 • Da_18 Metrické úlohy v prostoru
 • Da_19 Metrické úlohy v prostoru (pracovní listy)
 • Da_20 Jehlan analyticky
 • Da_21 Analytické vyjádření kružnice
 • Da_22 Rovnice kružnice (pracovní listy)
 • Da_23 Vzájemná poloha kružnice a přímky
 • Da_24 Vzájemná poloha kružnice a přímky - příklady
 • Da_25 Tečna ke kružnici
 • Da_26 Rovnice elipsy (pracovní listy)
 • Da_27 Elipsa - hra s tajenkou
 • Da_28 Obrázky z kružnic a elips
 • Da_29 Rovnice hyperboly (pracovní listy)
 • Da_30 Rovnice paraboly (pracovní listy)
 • Da_31 Přehled kuželoseček - rovnice kružnice, elipsy, paraboly, hyperboly
 • Da_32 Kuželosečky (pracovní list)