Diferanciální a integrální počet

 • Sd_01 Limita funkce v bodě
 • Sd_02 Limita a spojitost funkce
 • Sd_03 Věty o limitách funkcí
 • Sd_04 Jednostranné limity, nevlastní limity a limity v nevlastním bodě
 • Sd_05 Výpočty nevlastních limit a limit v nevlastních bodech
 • Sd_06 Počítání limit funkcí ve vlastním bodě
 • Sd_07 Počítání nevlastních limit a limit v nevlastních bodech
 • Sd_08 Derivace funkce v bodě
 • Sd_09 Derivace elementárních funkcí
 • Sd_10 Pracovní list - definice derivace a pravidla pro počítání derivací
 • Sd_11 Derivace složené funkce
 • Sd_12 Geometrický a fyzikální význam derivace
 • Sd_13 Pracovní list - Derivace složené funkce a geometrický význam derivace
 • Sd_14 Monotónnost a derivace
 • Sd_15 Extrémy a derivace
 • Sd_16 Konvexnost, konkávnost a derivace
 • Sd_17 L´Hospitalovo pravidlo
 • Sd_18 Asymptoty grafu funkce
 • Sd_19 Derivace funkce a vlastnosti funkce
 • Sd_20 Průběh funkce
 • Sd_21 Vyšetřování průběhu funkce - pracovní list
 • Sd_22 Primitivní funkce
 • Sd_23 Základní vzorce a věty pro integrování
 • Sd_24 Metoda integrování per - partes
 • Sd_25 Metoda intergrování pomocí substituce
 • Sd_26 Primitivní funkce, neurčitý integrál - pracovní list
 • Sd_27 Integrační metody - pracovní list
 • Sd_28 Určitý integrál
 • Sd_29 Obsah rovinného útvaru
 • Sd_30 Užití určitého integrálu II
 • Sd_31 Určitý integrál a jeho aplikace - pracovní list
 • Sd_32 Užití určitého integrálu - pracovní list