Funkce

 • Do_01 Zavedení pojmu funkce
 • Do_02 Graf funkce
 • Do_03 Obor hodnot funkce, definiční obor funkce
 • Do_04 Lineární funkce
 • Do_05 Vlastnosti lineární funkce
 • Do_06 Funkce absolutní hodnota
 • Do_07 Funkce s absolutními hodnotami
 • Do_08 Sudá a lichá funkce
 • Do_09 Omezená funkce
 • Do_10 Maximum a minimum funkce
 • Do_11 Kvadratická funkce
 • Do_12 Nepřímá úměrnost
 • Do_13 Mocninné funkce s přirozeným exponentem
 • Do_14 Mocninné funkce s celým exponentem
 • Do_15 Inverzní funkce
 • Do_16 Exponenciální funkce
 • Do_17 Logaritmická funkce
 • Do_18 Periodická funkce
 • Do_19 Složená funkce
 • Do_20 Goniometrické funkce ostrého úhlu – část 1
 • Do_21 Goniometrické funkce ostrého úhlu – část 2
 • Do_22 Velikost úhlu v míře stupňové a v míře obloukové
 • Do_23 Orientovaný úhel
 • Do_24 Funkce sinus a kosinus
 • Do_25 Grafy funkcí sinus a kosinus
 • Do_26 Grafy funkcí tangens a kotangens
 • Do_27 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus
 • Do_28 Goniometrické rovnice
 • Do_29 Součtové vzorce
 • Do_30 Součtové vzorce – část 2
 • Do_31 Základní vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí
 • Do_32 Funkce a jejich vlastnosti