Planimetrie

Soubory jsou ve formátu pro interaktivní tabuli Smartboard. Lze je otevřít v prohlížeči SMART NOTEBOOK EXPRESS

 • Ša_01 Čtyřúhelníky
 • Ša_02 Kružnice, kruh
 • Ša_03 Úhly v kružnici
 • Ša_04 Obsahy a obvody rovinných útvarů 1
 • Ša_05 Obsahy a obvody rovinných útvarů 2
 • Ša_06 Eukleidovy věty, Pythagorova věta 1
 • Ša_07 Eukleidovy věty, Pythagorova věta 2
 • Ša_08 Mocnost bodu ke kružnici
 • Ša_10 Množiny bodů dané vlastnosti
 • Ša_10 Jednoduché geometrické konstrukce
 • Ša_11 Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 1
 • Ša_12 Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 2
 • Ša_13 Konstrukce kružnic
 • Ša_14 Konstrukce na základě výpočtu
 • Ša_15 Shodná zobrazení
 • Ša_16 Osová souměrnost
 • Ša_17 Středová souměrnost
 • Ša_18 Posunutí
 • Ša_19 Otočení
 • Ša_20 Skládání shodných zobrazení
 • Ša_21 Stejnolehlost
 • Ša_22 Stejnolehlost kružnic
 • Ša_23 Užití stejnolehlosti
 • Ša_24 Přímka a její části
 • Ša_25 Polorovina, úhel, dvojice úhlů
 • Ša_26 Rovnoběžnost a kolmost dvou přímek
 • Ša_27 Trojúhelník 1
 • Ša_28 Trojúhelník 2
 • Ša_29 Shodnost trojúhelníku
 • Ša_30 Podobnost trojúhelníku
 • Ša_31 Mnohoúhelníky 1
 • Ša_32 Mnohoúhelníky 2