Ekonomie

 • Ha_01 CESTA KOLEM SVĚTA (základní ekonomické systémy)
 • Ha_02 SUPERMARKET (vzácnost, potřeby, ekonomické rozhodování)
 • Ha_03 CO JSEM ZÍSKAL NA TRHU (naturální a peněžní směna, všeobecný ekvivalent)
 • Ha_04 NEJLEPŠÍ NÁKUP (cena a kvalita, spotřebitelské rozhodování, reklama)
 • Ha_05 DOMÁCÍ ROZPOČET (čistá a hrubá mzda, tvorba rozpočtu)
 • Ha_06 MOJE PENÍZE (příjmy a výdaje)
 • Ha_07 NABÍDKA A POPTÁVKA (nabídka, poptávka a tržní cena, tržní mechanismus)
 • Ha_08 STÁT A EKONOMIKA   (smíšená ekonomika, státní zásahy)
 • Ha_09 TŘI VELCÍ HRÁČI (vztahy mezi základními ekonomickými subjekty)
 • Ha_10 POTŘEBY A ZDROJE (lidské potřeby jako východisko ekonomiky)
 • Ha_11 NABÍDKA, POPTÁVKA  A ŽIVOT (typy nabídky a poptávky a faktory, které je ovlivňují)
 • Ha_12 NEZAMĚSTNANOST (popis jevu, příčiny a řešení)
 • Ha_13 ZAČÍNÁME VYRÁBĚT (základní principy ekonomického rozhodování)
 • Ha_14 EKONOMICKÉ SEKTORY (rozdělení ekonomických sektorů podle činností)
 • Ha_15 PRODUKČNÍ MOŽNOSTI (hranice využití výrobních zdrojů)
 • Ha_16 ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDÉLOVÁNÍ (ekonomická a sociální spravedlnost)
 • Ha_17 MONOPOLY (podstata nedokonalé konkurence a její dopady na ekonomiku a spotřebitele)
 • Ha_18 NEZISKOVÝ SEKTOR (jeho podstata a funkce)
 • Ha_19 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS (jeho průběh, dopady a řešení)
 • Ha_20 ZAKLÁDÁME FIRMU (právní formy podnikání v ČR a jejich charakteristiky)