Historie

 • Založení této školy souviselo se zrodem naší státní samostatnosti po 1. svět. válce. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1919 v provizorních prostorách zrušené německé školy na Elgartově ulici.
 • Škola měnila oficiální názvy (státní reálka, státní gymnázium) a navyšovala počty studentů. Vybudováním moderní školní budovy na Vranovské ulici se ústav rozrostl na největší reálné gymnázium v Brně. V roce 1933 měl 660 studentů.
 • V roce 1953 škola byla přemístěna do budovy bývalé měšťanky na Elgartově ulici, na ul. Vranovská je v současné době umístěna střední průmyslová škola chemická - SPŠCH .
 • V roce 1990 byly u nás jako první v Brně zavedeny souběžně se čtyřletým gymnáziem i třídy víceletého gymnázia.
 • Dnešní trendy ve školství - zredukovat osmiletá gymnázia na minimum - vrátily školu k původnímu modelu čtyřletého gymnázia všeobecného zaměření.
 • V současné době má škola kapacitu 360 žáků ve 12 třídách, což umožňuje, aby ve škole vládla rodinná atmosféra mezi žáky a pedagogy.

Ředitelé školy:

1919 - 1953:

 • Bohumil Tichánek
 • dr. Ondřej Brandtstätter
 • Jaroslav Zapletal
 • Otakar Maška
 • Rudolf Ježek
 • Jiří Máčel
 • Florián Milata
 • dr. Rajmund Obruča

1953 - 1969:

 • Břetislav Hronek
 • Josef Veselý
 • Karel Štěpán
 • Miroslav Pavlovský

1969 - 1991:

 • Jiří Umlauf
 • Jaroslav Novotný

1991 – 2012:

 • Ing., Mgr. Tomáš Papírník
od 1. 8. 2012:
 • Mgr. Petra Šperková