Kapacita školy

Celková kapacita školy je stanovena na 360 žáků.

Přehled tříd ve školním roce 2020/2021 je uveden v následující tabulce:

Třída

Třídní učitel

Počet žáků

1. ročníky   86
1.A Mgr. Lucie Truksová 26
1.B Mgr. Dagmar Muzikářová 30
1.C Mgr. Petr Odstrčil 30
2. ročníky   92
2.A RNDr. Lumír Svoboda 30
2.B Mgr. Daniela Emmertová 32
2.C Mgr. Kamila Kučerová 30
3. ročníky   89
3.A Ing., Mgr. Alena Eliášová 29
3.B Mgr. Blanka Popovová 29
3.C Mgr. Jiří Weidenhöfer 31
4. ročníky   93
4.A Mgr. Lenka Dalecká 31
4.B Mgr. Lucie Truksová 31
4.C Mgr. Petra Holzbecherová 31
Celkem škola   360