Kapacita školy

Celková kapacita školy je stanovena na 360 žáků.

Přehled tříd ve školním roce 2019/2020 je uveden v následující tabulce:

Třída

Třídní učitel

Počet žáků

1. ročníky   92
1.A RNDr. Lumír Svoboda 30
1.B Mgr. Daniela Emmertová 32
1.C Mgr. Kamila Kučerová 30
2. ročníky   89
2.A Ing., Mgr. Alena Eliášová 29
2.B Mgr. Blanka Popovová 29
2.C Mgr. Jiří Weidenhöfer 31
3. ročníky   94
3.A Mgr. Lenka Dalecká 32
3.B Mgr. Lucie Truksová 31
3.C Mgr. Petra Holzbecherová 31
4. ročníky   85
4.A Mgr. Rudolf Dostálek 29
4.B Mgr. Hana Naništová 27
4.C Mgr. Petr Odstrčil 29
Celkem škola   360