Kapacita školy

Celková kapacita školy je stanovena na 360 žáků.

Přehled tříd ve školním roce 2018/2019 je uveden v následující tabulce:

Třída

Třídní učitel

Počet žáků

1. ročníky   90
1.A Ing.,Mgr. Alena Eliášová 30
1.B Mgr. Jana Veselá 30
1.C Mgr. Jiří Weidenhöfer 30
2. ročníky   88
2.A Mgr. Lenka Dalecká 32
2.B Mgr. Jan Křeček 30
2.C Mgr. Petra Holzbecherová 31
3. ročníky   88
3.A Mgr. Rudolf Dostálek 29
3.B Mgr. Hana Naništová 29
3.C Mgr. Petr Odstrčil 30
4.ročníky   89
4.A RNDr. Lumír Svoboda 29
4.B PaedDr. Soňa Cupáková 28
4.C Mgr. Miroslav Wolf 32
Celkem škola   360