Kapacita školy

Celková kapacita školy je stanovena na 360 žáků.

Přehled tříd ve školním roce 2021/2022 je uveden v následující tabulce:

Třída Třídní učitel Počet žáků
1. ročníky   93
1.A Mgr. Lukáš Wolf 30
1.B Mgr. Markéta Slováčková 32
1.C Mgr. Rudolf Dostálek 31
2. ročníky   88
2.A Mgr. Lucie Truksová 26
2.B Mgr. Dagmar Muzikářová 31
2.C Mgr. Petr Odstrčil 31
3. ročníky   91
3.A RNDr. Lumír Svoboda 29 (+1 přerušené studium)
3.B Mgr. Daniela Emmertová 32
3.C Mgr. Kamila Kučerová 30
4. ročníky   87
4.A Ing., Mgr. Alena Eliášová 29
4.B Mgr. Blanka Popovová 27
4.C Mgr. Jiří Weidenhöfer 31
Celkem škola   359 (+1)