Školní rok 2018/2019

Organizace školního roku

zahájení školního roku 3. 9. 2018 (PO)
konec I. pololetí 31. 1. 2019 (ČT)                                              
konec II. pololetí 28. 6. 2019 (PÁ)

Prázdniny

podzimní 29. a 30. 10. 2018 (PO, ÚT)
vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
vyučování začne 3. 1. 2019 (ČT)
pololetní 1. 2. 2019 (PÁ)
jarní 11. 2. - 17. 2. 2019
velikonoční 18.  4. 2019 (ČT)
hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019

(Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018)

Ostatní důležitá data

4. - 6. 9. 2018 adaptační kurz 1. ročníků
10. 9. 2018 burza učebnic (PÁ 14 hod.)
14. 9. - 21. 9. 2018 sportovní kurz pro 3.A, 3.C
25. - 27. 9.  2018 4. ročníky - exkurze Praha
17. - 22. 9. 2018 výměnný pobyt Stuttgart
17. - 19. 10. 2018 soustředění pěveckého sboru
12. 11. 2018 třídní schůzky s rodiči (PO)
16. 11. 2018 filmové představení Milada
24.1.2018 Den poezie
listopad, prosinec 2018 podání přihlášek k maturitě
19. 12. 2018 zájezd do Vídně
20. 12.2018 koncert v Besedním domě
16. - 20. 12. 2018 výběrový lyžařský kurz Rakousko
4. 1. 2018 Novoroční koncert Gymnázia (PÁ)
6. - 12. 1. 2019 lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
14. 1. 2019 odpoledne otevřených dveří (15 - 18 hod.)
21. 1. 2019 odpoledne otevřených dveří (15 - 18 hod.)
31. 1. 2019 ukončení 1. pololetí - vydávání vysvědčení
23.2.2019 Reprezentační ples v Besedním domě

4. 4. 2019

sportovní den

5. 4. 2019

Elgartka sobě

6. 4. 2019

oslavy 100. výročí školy
15. 4. 2019 třídní schůzky s rodiči (PO) od 16:30h
duben 2019 přijímací zkoušky do 1. ročníku (1. kolo)
květen 2019 maturitní zkoušky (písemná část)
13. - 17. 5. 2019 letní výběrový kurz Rakousko
květen 2019 maturitní zkoušky (ústní část)
9. - 15. 6. 2019 letní sportovní kurz Krkavec (3. B)
24. - 27. 6. 2019 jednodenní akce tříd
28. 6. 2019 ukončení školního roku