Školní rok 2016/2017

Organizace školního roku

zahájení školního roku 1. 9. 2016 (ČT)
konec I. pololetí 31. 1. 2017 (ÚT)                                              
konec II. pololetí 30. 6. 2017 (PÁ)

Prázdniny

podzimní 26. a 27. 10. 2016 (ST, ČT)
vánoční 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 (PÁ až PO)
vyučování začne 3. 1. 2017 (ÚT)
pololetní 3. 2. 2017 (PÁ)
jarní 13. 3. - 19. 3. 2017
velikonoční 13.  4. 2017 (ČT)
hlavní prázdniny 1. 7. - 1. 9. 2017

(Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017)

Ostatní důležitá data

5. - 7. 9. 2016 adaptační kurz 1. ročníků
23. 9. - 2. 10. 2016 sportovní kurz pro 3.A, 3.B
19. 9. 2016 burza učebnic (PO 14 hod.)
10. - 16. 10. 2016 výměnný pobyt Stuttgart
11. - 13. 10.  2016 4. ročníky - exkurze Praha
19. - 21. 10. 2016 soustředění pěveckého sboru
14. 11. 2016 třídní schůzky s rodiči (PO)
listopad, prosinec 2016 podání přihlášek k maturitě
21. 12. 2016 zájezd do Vídně
19. - 22. 12. 2016 výběrový lyžařský kurz Rakousko
2. - 7. 1. 2017 lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
8. 1. 2017 Novoroční koncert Gymnázia
23. 1. 2017 odpoledne otevřených dveří (15 - 18 hod.)
31. 1. 2017 ukončení 1. pololetí - vydávání vysvědčení
6. 2. 2017 odpoledne otevřených dveří (15 - 18 hod.)
11. 2. 2017 ples školy
10. 4. 2017 třídní schůzky s rodiči (PO) od 16:30h
12. + 19. 4. 2017 přijímací zkoušky do 1. ročníku (1. kolo)
květen 2017 maturitní zkoušky (písemná část)
8. - 13. 5. 2017 letní výběrový kurz Vltava
květen 2017 maturitní zkoušky (ústní část)
4. - 10. 6. 2017 letní sportovní kurz Krkavec (3. C)
21. - 23. 6. 2017 třídenní výlety tříd
28. 6. 2017 klasifikační porada (ST)
30. 6. 2017 ukončení školního roku