Veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a úpravou odvětrávání

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
"
Zájezd žáků do Anglie s výukou"
V rámci realizace IPo GE Výzva č. 56 – Zahraniční pobyt pro žáky, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2671 vyhlašuje Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zájezd žáků do Anglie s výukou"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - výzva zrušena
"Zajištění zahraničně-jazykového pobytu ve Velké Británii pro žáky gymnázia"

V rámci realizace IPo GE Výzva č. 56 – Zahraniční pobyt pro žáky, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2671 vyhlašuje Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění zahraničně-jazykového pobytu ve Velké Británii pro žáky gymnázia "

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka zařízení k realizaci projektu" 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE -"Dodávka ICT a dalšího vybavení v rámci projektu "GE - vyšší kvalita výuky" pro Gymnázium, Brno, Elgartova 3"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ -"Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti"