Základní informace

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno,
aktuální zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 5. 2015 č.j. 20/3

Ředitelka školy

Mgr. Petra Šperková

Druh a typ studia

čtyřleté denní studium
Obor vzdělávání (název a kód) : Gymnázium (79-41-K/41) 

Datum zařazení do sítě škol

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 13221/96-61-07 ze dne 2.7.1996.