Provozní zaměstnanci

Blažková Alena - žákovská knihovna

Drlíčková Iva, DiS. - mzdová účetní, PaM

Heumannová Eva - vedoucí stravovací výdejny

Křížová Monika - ekonomka