Maturita 2020

 

Školní termíny CERMAT Výsledkový portál žáka  Soubor vzorových zadání

Maturitní komise

4.A 4.B 4.C

Rozpis zkoušek

4.A 4.B 4.C

 

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PRO MATURITU 2020

Na základě ustanovení §78  a §79  Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2020 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

 1. z českého jazyka a literatury
 2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka nebo ruského jazyka)

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a je možnost si dále  vybrat až dvě nepovinné zkoušky. Všechny zkoušky se budou konat ústní formou!

Povinné zkoušky:

Žáci si mají možnost vybrat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyk – nutno vybrat, byla-li volena ve společné části matematika. Popřípadě jiný cizí jazyk než ve společné části.
 2. Dějepis
 3. Základy společenských věd
 4. Matematika – pokud nebyla zvolena ve společné části
 5. Fyzika
 6. Chemie
 7. Biologie
 8. Zeměpis
 9. Dějiny umění
 10. Informatika

Nepovinné zkoušky:

Všechny předměty uvedené jako povinné

Přihlášky k maturitě musí žáci podat třídním učitelům nejpozději 29. listopadu 2019. Třídní učitelé je následně předají ředitelce školy.

Pozn. Matematika+ již není součástí nepovinných maturitních zkoušek profilové části. Jde se k ní přihlásit přímo u organizace CERMAT. Bližší informace budou upřesněny.


V Brně dne 23. 9. 2019                                                                    Mgr. Petra Šperková
                                                                                                                ředitelka školy

Maturitní okruhy profilových zkoušek

ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV MAT FYZ CHE BIO ZEM DEU IVT

 Společná část

CJL Seznam literatury Formulář pro seznam literatury (odt)

Katalog požadavků

Katalogy požadavků
ANJ NEJ FRJ RUJ MAT