Maturita 2019

Školní termíny 2019  www.novamaturita.cz Výsledkový portál žáka  Soubor vzorových zadání

1. týden: 20.-24. 5. 2019

4.A  - zahájení 20.5.2019 v 8:00 v učebně 313
maturitní komise rozpis zkoušek

2. týden: 27.-31. 5. 2019

4.B - zahájení 27.5.2019 v 7:30 v učebně 310 
maturitní komise rozpis zkoušek
4.C - zahájení 27.5.2019 v 8:00 v učebně 313 
maturitní komise rozpis zkoušek

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PRO MATURITU 2019

Na základě ustanovení §78  a §79  Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2019 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

 1. z českého jazyka a literatury
 2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka nebo ruského jazyka)

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a je možnost si dále  vybrat až dvě nepovinné zkoušky. Všechny zkoušky se budou konat ústní formou!

Povinné zkoušky:

Žáci si mají možnost vybrat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyk – nutno vybrat, byla-li volena ve společné části matematika. Popřípadě jiný cizí jazyk než ve společné části.
 2. Dějepis
 3. Základy společenských věd
 4. Matematika – pokud nebyla zvolena ve společné části
 5. Fyzika
 6. Chemie
 7. Biologie
 8. Zeměpis
 9. Dějiny umění
 10. Informatika

Nepovinné zkoušky:

Všechny předměty uvedené jako povinné

Přihlášky k maturitě musí žáci podat třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2018. Třídní učitelé je následně předají ředitelce školy.

Pozn. Matematika+ již není součástí nepovinných maturitních zkoušek profilové části. Jde se k ní přihlásit přímo u organizace CERMAT. Bližší informace budou upřesněny.


V Brně dne 21. 9. 2018                                                                    Mgr. Petra Šperková
                                                                                                                ředitelka školy

Maturitní okruhy profilových zkoušek

ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV MAT FYZ CHE BIO ZEM DEU IVT

 Společná část

CJL Seznam literatury Formulář pro seznam literatury (odt)

Katalog požadavků

Katalogy požadavků
ANJ NEJ FRJ RUJ MAT