Maturita 2021

 

Školní termíny CERMAT Výsledkový portál žáka  Soubor vzorových zadání

Maturitní komise

4.A 4.B 4.C

Rozpis zkoušek

4.A 4.B 4.C

 

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PRO MATURITU 2021

Na základě ustanovení § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2021 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

 1. z českého jazyka a literatury
 2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka nebo ruského jazyka)

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Všechny ostatní zkoušky se budou konat ústní formou.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Povinné zkoušky:

Žáci si mají možnost vybrat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyk – nutno vybrat, byla-li volena ve společné části matematika. 
 2. Dějepis
 3. Základy společenských věd
 4. Matematika – pokud nebyla zvolena ve společné části
 5. Fyzika
 6. Chemie
 7. Biologie
 8. Zeměpis
 9. Dějiny umění
 10. Informatika

Nepovinné zkoušky:

Všechny předměty uvedené jako povinné.

Přihlášky k maturitě musí žáci podat třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2020. Třídní učitelé je následně předají ředitelce školy.

Pozn. Matematika+ již není součástí nepovinných maturitních zkoušek profilové části. Jde se k ní přihlásit přímo u organizace CERMAT. Bližší informace budou upřesněny.

Nabídka maturitních předmětů a formy zkoušek mohou být upraveny na základě novelizace vyhlášky 177 / 2009 Sb.


V Brně dne 30. 9. 2020                                                                   Mgr. Petra Šperková
                                                                                                                ředitelka školy

Maturitní okruhy profilových zkoušek

ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV MAT FYZ CHE BIO ZEM DEU IVT

 Společná část

CJL Seznam literatury Formulář pro seznam literatury (odt)

Katalog požadavků

Katalogy požadavků
ANJ NEJ FRJ RUJ MAT