Termíny 2020

 • odevzdání přihlášek k maturitě do konce listopadu 2020  
 • do .............. odevzdání maturitní četby vyučujícím CJL
 • Písemné zkoušky profilové části  maturitní zkoušky - bude upřesněno
 • Didaktické testy: 
 • Ústní čast maturitních zkoušek: 
   17. - 21. 5. 2021
  24. - 28. 5. 2021
  24. - 28. 5. 2021