Termíny 2020

 • odevzdání přihlášek k maturitě do konce listopadu 2020  
 • do 30. 4. 2021 přihlášení k nepovinné ústní maturitě z ČJ a CJ, který je vázán na didaktické testy
 • do 30. 4. 2021 odevzdání maturitní četby vyučujícím CJL
 • Písemné zkoušky profilové části  maturitní zkoušky - zrušeno
 • Didaktické testy: 24. + 25. 5. 2021  - přesný rozpis zveřejní MŠMT 19. 4. 2021 
 • Ústní čast maturitních zkoušek: 
   1. - 4. 6. 2021 4.A
  7. - 11. 6. 2021 4.B
  7. - 11. 6. 2021 4.C