Chemická olympiáda

Úlohy letošního ročníku a harmonogram chemické olympiády jsou zveřejněny na stránkách chemické olympiády.

 

Chcete se zúčastnit školního kola? Co máte teď udělat? 

Přihlaste se u svého vyučujícího chemie (případně v kabinetu chemie). Těšíme se na nadšené řešitele.

 

Školní termíny:

KATEGORIE C (pro 1. a 2. ročník SŠ)

pátek 1. března 2019 ... odevzdání domácí 

úterý 5. března 2019 ... praktická část školního kola

pondělí 11. března 2019  ... test školního kola

 

KATEGORIE B (pro 2. a 3. ročník SŠ)

čtvrtek 21. března 2019 ... odevzdání domácí části

čtvrtek 28. března 2019 ... praktická část školního kola

středa 3. dubna 2019 ... test školního kola

 

 

Hb, Kř, Mz

 

Typ článku: