Úspěch v INTERNETOVÉ MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ 2016

Skvělého úspěchu dosáhli naši studenti v týmové soutěži Internetová matematická olympiáda 2016,
do které se zaregistrovalo 214 týmů ze 117 škol České republiky a Slovenska. Náš tým ve složení: kapitán Filip Svoboda 3.B, Maria Slavik 4.B, Tomáš Jurák 4.A, Vojtěch Vágner 2.A, Veronika Hrušková 2.A, Tereza Pošvářová 2.A se umístil na vynikajícím 5. místě a mezi školami Jihomoravského kraje byl jednoznačně nejlepší.
Děkujeme všem členům týmu, zejména kapitánu Filipovi, jehož strategie řešit spíše obtížné úlohy se dokonale vyplatila a měl tak největší podíl na úspěchu.
Soutěž pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT Brno a letošní odměnou pro deset nejlepších týmů je prominutí přijímací zkoušky pro všechny fakultou nabízené studijní programy. Prominutí se týká studentů 4. pro akademický rok 2017/2018 a studentů 3. ročníku SŠ pro akademický rok 2017/2018.

Typ článku: