Novoroční koncert 2017

Je kostel. Tichý. Plný lidí. A nikdo ani nedutá. Nad sakristií visí leden. Mrzne až na dno života. Je úkol. Pro sbor dívčích hlasů. Postavit z tónů nový svět. A pak se řekne: Bůh je jeden. A pak se kostel začne chvět.

Úvod. Slovo nikoliv boží – mluví Tereza Kobzová. Pak paní ředitelka Petra Šperková. Pak slovo duchovního. Smíšený sbor: Tichá noc, svatá noc. Zdalipak víte, co anděl vyprávěl?!

Zaznívají jemné tóny altové flétny, cinkání cemballa, chvějí se kytary, bouří varhany. A nad tím vším mnoho hlasů, které jsou jeden. Dívčí školní sbor. A je tu Mozart a je tu Bach. A jsou tu zpátky Vánoce, aby mohlo zaznít to správné přání do nového roku.

Abychom do toho nového roku všichni přešli po mostě přes rozbouřené vody, který pro nás místo Simona a Garfunkela postavil Adam Kukačka za klavírního doprovodu Tomáše Malečka. A abychom si závěrečné Narodil se Kristus Pán mohli zazpívat zase za rok.

Další fotografie

Typ článku: