Další skvělý úspěch Filipa SVOBODY

  Filip totiž vyhrál krajské kolo MO, které se konalo 10. ledna 2017 na Přírodovědecké fakultě MU Brno,
když předtím perfektně zvládl úlohy domácího i školního kola kategorie A (4. a 3. roč.).
  Stal se tak nejen tzv. úspěšným řešitelem, ale z 1. místa suverénně si zajistil postup do ústředního (celostátního) kola. Výsledek je pozoruhodný i tím, že Filip je studentem teprve 3. ročníku. On sám  je tímto úspěchem velmi motivován a už teď se řádně připravuje na ústřední kolo, ze kterého se pak vybírá tým, který bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní MO.
  Velmi si ceníme této vynikající reprezentace naší školy a přejeme mnoho zdaru v dalším pokračování
skvěle rozjeté soutěžě.

Výsledková listina

Typ článku: