Pod povrchem je první místo!

Gratulujeme naším studentkám Tereze Sedlářové, Tereze Obdržálkové a Simoně Škrabalové ze 2.C, které se umístily na prvním místě ve výtvarné soutěži Pod povrch, pořádané v rámci Týdne výtvarné kultury katedrou výtvarné výchovy PF MU Brno.
V kategorii gymnázií a neuměleckých škol nás reprezentovalo celkem pět týmů z 2.C a z 2.B., jejíchž členové minulý měsíc pracovali na intermediálním výtvarném projektu, mapujícím skryté světy pod našimi maskami. Vítězná trojice zaujala fotografiemi, které evokovaly vzpomínky na dětství. Práce všech našich týmů můžete vidět na právě probíhající výstavě v krásných funkcionalistických prostorách kavárny ERA, kde také proběhlo minulou středu v rámci vernisáže vyhlášení výsledků.

Typ článku: