Vítěz školního kola zeměpisné olympiády

Vítězem školního kola zeměpisné olympiády se stal Tomáš Chajda ze 4.C. Za zmínku zcela jistě stojí též Pavla Mrhačová, studentka 3.C, která se umístila v těsném závěsu za Tomášem. 

Děkujeme všem za účast a výhercům blahopřejeme! 

vyučující zeměpisu

 

Štítky:

Typ článku: