Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008107

Projekt

GE - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ROZVOJ ŠKOLY

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008107

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvíjet pedagogické i odborné kompetence pedagogických pracovníků a následně využít nové poznatky, metody, postupy a dovednosti pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.

K dosažení cíle bude využito další vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností v rámci školy i s jinými školami, tandemová výuka a zapojení odborníků z praxe do výuky.