Netopýři

Masarykova univerzita nabízí kurzy pro studenty se zájmem o fyziku, chemii a biologii. Dne 27.11. jsme se zúčastnili kurzu, jež nás měl seznámit s moderními metodami studia netopýrů.  Pan profesor Tomáš Bartonička nám udělal zajímavou přednášku o tom, jak netopýři modulují frekvenci svých výkřiků při lovu, jak jsou jejich výkřiky dlouhé a jaké jsou mezi nimi časové intervaly. Poté nám zadal soubory, kde byly jednotlivé výkřiky nahrány. Ve zvukovém editoru jsme se na ně podívali, změřili jsme jednotlivé parametry a poté jsme na základě zjištěných dat určili druh netopýra podle přiložených materiálů.  Asistenci nám zde dělali lidé, kteří se tímto oborem také zabývají, a proto zde byl vždy někdo, kdo nám mohl poradit, když jsme si s něčím nevěděli rady.  Ve druhé části hodiny jsme dostali soubor fotografií netopýrů při hibernaci pořízených v  určitých časových úsecích. Tyto fotografie byly vyfoceny termokamerou a zároveň kamerou s nočním viděním. Díky nim jsme mohli poměrně podrobně vyhodnocovat netopýří aktivity během zimní letargie. Ke konci nám ještě lektoři přinesli živého netopýra velkého, kterého Masarykova univerzita chová dočasně za účelem výuky. Mohli jsme si ho pohladit a byli jsme svědky jeho krmení. Kurz trval čtyři hodiny s jednou dvacetiminutovou přestávkou po dvou hodinách, kde pro nás byla připravena svačina a pití.
Celkově kurz hodnotíme velmi kladně, a i když informací ke vstřebání bylo mnoho, tak jsme odešli radostným krokem s vědomým nově nabytých vědomostí.
Dva mladí biologičtí nadšenci, 2.C

Typ článku: