Martin Mlečka třetí v celostátním kole zeměpisné olympiády

Celostátní kolo zeměpisné olympiády se konalo ve dnech 25.–26. 4. 2019. Zúčastnilo se celkem 50 mladých geografů, a to v kategoriích C (pro 9. třídy ZŠ) a D (pro SŠ). Po slavnostním zahájení na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově se účastníci přesunuli do Jílového u Prahy, kde v terénu plnili praktické kartografické úkoly. Následující den proběhly na Albertově písemné znalostní testy a také soutěž o nejlepší mapu, kterou studenti prezentovali před kartografickou komisí.

Zástupce našeho gymnázia v kategorii D Martin Mlečka (třída 1. C) obsadil v celkovém hodnocení krásné 3. místo, ke kterému mu jménem celého gymnázia a všech příznivců geografie srdečně blahopřejeme a doufáme, že jeho znalosti a píle přinesou našemu gymnáziu v budoucnu další skvělá umístění v geografických soutěžích.

Typ článku: