PELMEL - Den jazyků na Francouzské alianci a katedře germanistiky PdF MU

Ve středu 25.9. se žáci 2.A zúčastnili akce pro studenty SŠ Německo-francouzský pelmel.

Studenti němčiny zavítali na Pdf MU v Brně. Byli obecně seznámeni se studiem na vysoké škole, prohlédli si i některé prostory fakulty. Na katedře germanistiky pak absolvovali "kurz hovorové němčiny pro mládež". Osvojili si hojně užívané německé fráze a výrazy dnešní mládeže. Studentům se líbilo nejen téma, ale i bezprostřední a vstřícný přístup studentky germanistiky a její lektorky.

                                                                                                                                          Lucie Truksová

 

Francouzská skupina se vypravila na Francouzskou alianci. Tam nás nejdříve čekalo stručné seznámení s aktivitami této kulturně-vzdělávací instituce a poté jsme se přemístili do místnosti Lausanne, kde už na nás čekala naše lektorka. Studenti si osvěžili pravidla intonace a výslovnosti, do slepé mapy zakreslovali francouzská města a na závěr, za pomocí svých mobilních telefonů, názvy těchto měst vyslovovali a přitom se fotili, aby zjistili, jestli je daná hláska otevřená nebo zavřená. Odcházeli jsme spokojeni a snad i trochu více motivováni k dalšímu studiu francouzštiny.

                                                                               Daniela Emmertová

Foto zde

Typ článku: