Sibiřská anabáze

Ne, tentokrát nešlo o stopování medvědů nebo českých legionářů, nýbrž o architektonický workshop v kulturním centru Sibiř na Dukelské ulici v Brně - Husovicích. Naši studenti se tam ve spolupráci  se studenty Fakulty architektury VUT Brno  zúčastnili ve dnech 10.10 – 11.10. 2019 akce s názvem Autonomní centrum jako nedílná součást udržitelného města. 

Program byl koncipován tak, že během večerů probíhaly přednášky pro veřejnost i studenty na téma převážně zaměřené na rekonstrukci a adaptaci nevyužitých městských objektů ke kulturním a jiným účelům, popřípadě na sociální a ekologické aspekty současné městské architektury a denní náplní potom byl workshop určený pouze našim studentům za lektorské pomoci studentů a učitelů architektury. 

Pro téma jsme nemuseli chodit daleko. Prostory Sibiře se jen pomaličku probouzejí z letité hibernace, kdy původně prvorepublikový prostor sloužil jako kino a sál kulturnímu životu Husovic a následně byl jeho provoz v poválečných letech několikrát z různých důvodů přerušen a postupně  bez výraznějších investic chátral, aby nakonec v novém tisíciletí byl uzavřen. Skupina nadšenců, vědoma si potenciálu a genia loci tohoto místa, trpělivě pracuje na vzkříšení  a vybudování kulturního centra, které by nabídlo prostor pro divadla, filmové projekce a hudební vystoupení a které by podporovalo nezávislé, ale i lokální umělecké a sociální projekty. A my jsme měli přispět troškou do mlýna.

Byly vytvořeny dva tvůrčí týmy, které měly za úkol navrhnout nová architektonická a výtvarná řešení hlavních vnitřních prostor, tedy sálu, předsálí, kavárny a baru. Po obhlídce objektu se seznámily s projektovou dokumentací, následovaly diskuze, návrhy a skicování. Poté se přikročilo k vytváření  hlavního výstupu, a tím byl model zmíněných prostor. Celá akce probíhala pod vedením pana proděkana Fakulty architektury Radka Tomana, který pozval na workshop i další osobnosti nejen architektonické scény. Například v pátek jsme mohli vyžít zkušeností jedné z nejvýznamnějších umělkyň naší současné výtvarné scény paní Veroniky Bromové.

Dokončovací práce byly spojeny s fotografováním modelů a přípravou prezentace, ta proběhla v sobotu večer a byla určena i veřejnosti. V hlavním sále zástupci týmů předvedli  modely, vysvětlili své vize a vše doplnili videomappingem na stěny hlediště. Výsledky naší práce budou také prezentované na chystané výstavě přímo na Fakultě architektury VUT Brno.

Pro naše studenty, jmenovitě Michaelu Čepilovou, Evu Janotovou, Nikolu Mazůrkovou, Janu Lundovou, Adélu Šebelovou, Terezu Pokorovou, Anetu Michalíkovou, Annu Jedličkovou, Annu Formanovou, Martina Grünwalda, Sáru Schmidtovou, Anežku Štočkovou, Natálii Juránkovou, to byla jedinečná příležitost si vyzkoušet postupy a principy architektonické tvorby, seznámit se specifickými problémy revitalizace a obnovy objektů, které ač léta přehlíženy se mohou stát novým impulzem v životě města. 

Fotografie

Typ článku: