SPORTOVNÍ KURZ VODNÍ TURISTIKY - VLTAVA 2020

Bohužel, kurz se kvůli koronavirové situaci ruší.


Termín: 11. - 15. 5. 2020/po-pá/

Vedoucí zájezdu: Mgr. Miroslav Wolf

Místo pobytu: Vyšší Brod – Boršov, povodí Vltavy a okolí

Zaměření: Vodácký kurz

Cena: 3000,- Kč zahrnuje:

- dopravu

- instruktory vodní turistiky

- zapůjčení sportovního materiálu (lodě a vodácké vybavení)

- komletní vodácký výcvik + program v lanovém parku

- převážení zavazadel

- stravu /4x polopenze

- ubytování v ubytovnách a chatkách

Program:

11.5. vlakem přejezd do Vyššího Brodu, ubytování v ubytovně Pod hrází

12.5. vodácký výcvik a plavba do Rožberka, prohlídka hradu

13.5. plavba do Českého Krumlova, ubytování v ubytovně

- prohlídka zámku, turistika v okolí

14.5. plavba do Zlaté Koruny, prohlídka místního kláštera, ubytování v chatkách

15.5. plavba do Boršova, 15,25 odjezd vlakem do Brna

 

Účast a zaplacení zájezdu:

do 30.1.2020 odevzdat čestné prohlášení + 500,-Kč přihlašovací zálohu vedoucímu kurzu

do 31.3.2020 bankovním převodem poslat 2 500,-Kč na účet školy

 

.....................................................................................................................................................

Čestné prohlášení

Sportovního kurzu vodní turistika pořádaného kabinetem TV gymnázia Elgartova 3,

Vltava 2020 v termínu 11. - 15.5.2020

se student(ka).................................................................třída...............................zúčastní

V Brně dne .............................. podpis zákonného zástupce ........................................

podpis třídního učitele ….............................................

Typ článku: