Jak se žije v koronténě 8.3: Anna Macková

Cyklus „Jak se žije v koronténě“ nám odumřel s tím, jak se neobvyklý stav stal normálním, jak jsme si na něj zvykli. Třeba to trochu oživí třetí zamyšlení Anny Mackové.

 

Milí studenti,

pomalu se vám blíží konec „školního“ roku, a proto se chci s vámi rozloučit vesele.

Jedna vzpomínka se týká mého syna, kterému bylo šest let, a jeho vědomosti z MŠ. Byl čas Dušiček a moje maminka se vydala na ústřední hřbitov v Brně, aby navštívila hrob pana biskupa Skoupého, kterého znala osobně. Při návratu z Brna se u nás zastavila na návštěvu a vyprávěla o tom, kolik bylo na hrobu květin a svíček. Náš synek pozorně poslouchal a pak pravil: „Co takový soudruh Lenin, co ten musí mít květin a svíček.“ My s manželem jsme zmizeli v koupelně, pustili si vodu, aby alespoň trochu přehlušila náš smích. Maminka to zvládla se ctí. Tahle se vzdělávaly děti ve školce.

Druhá část – úryvek z knihy Dominika Pecky „Z deníku marnosti“: Jde o vzpomínky z druhého pobytu ve vězení na Mírově, kde bylo tehdy vězněno i dost kněží a snažili se řídit větou, kterou pronesl Kato: V neštěstí na mysli neklesej, doufat neustaň, ani ve smrti neopouští člověka naděje.

A tak vzniklo toto:

1. Kouření chrání proti pýše. Kuřák není pyšný. Nemá-li sirky, neváhá si připálit ani s cikánem.

2. Kouření chrání proti lakomství. Kuřák není lakomý. Kdyby byl lakomý, nekouřil by a ukládal peníze na úroky do spořitelny.

3. Kouření chrání proti smilstvu. Kuřák zapáchá a ženské osoby mu dají pokoj. (Hlas opozice: „Ale ony jsou obětavé.“)

4. Kouření chrání proti závisti. Má-li kuřák co kouřit, je spokojen a nikomu nezávidí.

5. Kouření chrání proti nestřídmosti. Kuřák není nestřídmý jednak proto, že značné částky prokouří, a tudíž mu nezbývá na jídlo, jednak proto, že když kouří, nejí.

6. Kouření chrání proti hněvu. Je-li kuřák rozhněván, zapálí si cigaretu nebo dýmku, tím uklidní svá mozková centra a přestane se hněvat.

7. Kouření chrání proti lenosti. Kuřák je tvor činný a pohyblivý, běhá do trafiky, hledá zápalky, nacpává dýmku, plivá na podlahu. Nemá-li co kouřit, není líný se shýbnout k zemi pro špačka.

Prosím, tohle není nabádání ke kouření. Toto je jen doklad toho, že byť je vám těžko, přetěžko, může to člověk zvládnout s pomocí humoru.

Přeji vám hezký letní čas a v životě se snažte míti vždy sklenici poloplnou. Tak se zvládá lépe.

To vám ze srdce přeje Anna Macková

PS.: 4. srpna to bude 125 let, co váš bývalý profesor Dominik Pecka přišel na tento svět.


Odkazy na další články ze série:

Jak se žije v koronténě 01
Jak se žije v koronténě 02
Jak se žije v koronténě 03
Jak se žije v koronténě 04
Jak se žije v koronténě 05
Jak se žije v koronténě 06
Jak se žije v koronténě 07
Jak se žije v koronténě 08.1 
Jak se žije v koronténě 08.2
Jak se žije v koronténě 09
 
Jak se žije v koronténě 10

Typ článku: