PŘÍRODA NAOSTRO

1. ročník (3. ročník)   

16. – 18. září 2020 (st-pá)

Studentů: 30

Cena s rezervou: 1600 Kč

Pracoviště Lipky Rychta, Krásensko, Drahanská vrchovina

Co nás čeká? 

Pobyt je zaměřen především na praktickou biologii a ekologii. Budeme mít možnost si otestovat, jaké je to být botanikem, zoologem či ekotoxikologem. Během programu si vyzkoušíme terénní výzkum z mnoha přírodovědně zaměřených oborů: botanické mapování, ornitologická pozorování, odlov bezobratlých živočichů ve vodě i na souši, provedeme rozbory vody kolorimetrickou metodou i pomocí speciálních sond například pro měření kyslíku.  Data budeme zpracovávat, analyzovat a interpretovat.

Součástí pobytu je i exkurze na zajímavé lokality Moravského krasu a Drahanské vrchoviny (okolí Rudice, Holštejna, Ostrova u Macochy aj.). 

Informace a přihlášky:

dmuzikarova@gymelg.cz

pholzbecherova@gymelg.cz 

Závazná přihláška

Typ článku: