Literární práce 1. A

Nová krev, nové tváře, nové příběhy ke čtení. Přestože je rok 2020 až děsivě bláznivý, některé věci se nemění. Přišli prváci. A jak jsou šikovní, to můžete posoudit sami.

V prvním ročníku děláme v češtině literární teorii. Tedy základy toho, co lze v textu vidět a zkoumat, že důležitý je začátek i konec, postavy i vypravěč, kompoziční postup, intertextualita i název díla. Když jsme to všechno probrali, dostali studenti následující zadání:

1. Napište (krátký) příběh, který bude začínat co nejvíc in medias res. Kompoziční postup a konec díla je zcela na vás.
2. Vymyslete si hlavní postavu, která bude mít nějakou výraznou vlastnost. Tuto vlastnost v textu nijak neuvádějte, nechte postavu konat tak, aby to čtenář poznal.
3. Hlavní postavu pojmenujte. Řada u okna symbolickým jménem, prostřední řada redukovaným jménem, řada u dveří aluzivním jménem.
4. Použijte v díle minimálně dvě vedlejší postavy. Jedna bude zcela fiktivní, jedna bude historická.
5. Název textu: Kdo chodí do školy pěšky nebo autem, použije protagonistický titul díla. Kdo jezdí šalinou, použije temporální. Kdo autobusem mimo MHD nebo vlakem, použije metaforický. Kdo trolejbusem nebo autobusem MHD, použije žánrový titul. Pokud používáte více dopravních prostředků, můžete si vybrat.
6. V textu použijte minimálně jednu aluzi (tedy intertextuální narážku, pro některé „easter egg“). Tato narážka by měla být zcela zjevná, ale pro jistotu mi pod text do závorky napište, jaká aluze to byla a z kterého cizího díla jste si ji vypůjčili.

Zadání to není nejjednodušší, uznávám. Ale někteří autoři (třeba francouzská skupina OULIPO) tvrdili, že čím větší omezení si spisovatel dá, tím zajímavějších dosáhne výsledků. A zajímavých výsledků jsme dosáhli i zde.

Drtivá většina odevzdaných textů splnila zadání zcela bez problémů (občas někdo něco zapomněl, ale to se stane). A pak se objevilo několik textů, které nad rámec splnění zadání obsahovaly ještě skutečně silný příběh, překvapivou pointu, nápaditou myšlenku – a byly opravdu dobře napsané. A abychom prváky trochu představili, můžete si několik slohových prací přečíst i zde.

Dámy a pánové, první literární skvosty z dílny 1. A, ročník 2020/2021.

(Jen drobný dodatek: texty nejsou nijak upravovány a neprošly korekturou, proto buďte shovívaví k případným pravopisným nedostatkům – na všechny jsem studentstvo upozornil, příště se jich jistě vyvarují…)

Typ článku: