Z tvůrčích úkolů 2. A a 3. A

Poslední nahlédnutí do literární tvorby studentů v roce 2020 bude dvojí. Ve 2. A jsme se seznámili s tvorbou Františka Ladislava Čelakovského a fenoménem ohlasů, ve 3. A jsme se nechali inspirovat tvorbou české moderny (a dekadentů).

Kdybyste si chtěli sami zkusit to, co studenti tvořili, zadání ve 2. A znělo následovně:

Vezměte si nějakou svou oblíbenou píseň (může být česká nebo zahraniční) a napište na ni ohlas. Tedy vlastní text inspirovaný původní písní. Původní zdroj, prosím, uveďte, aspoň zjistím, co se dnes poslouchá a jestli se ještě orientuji…

Zaslané texty byly kvalitativně různé, jak už to bývá. Od jednoduchých parafrází (z písně Chinaski Víno se tak stalo „Pívo“) ke skutečně silným tématům (např. tzv. „killing butterflies“, tedy pomoc lidem, kteří mají problém se sebepoškozováním). Zdá se, že ve 2. A se největší popularitě těší český písničkář Pokáč, ale výběr byl velmi různorodý: od Foo Fighters přes Mirai a Bena Cristovaa až po lidovku Já do lesa nepojedu.

Všechny texty-ohlasy 2. A najdete zde. U většiny textů najdete i odkaz na YouTube, můžete tedy hned zjistit, na jakém základě ohlas vznikl. Na základě požadavku části studentů zachováváme anonymitu textu, neuvádíme tedy autory.

 

Úkol, který dostala 3. A, byl trochu komplexnější:

Po tomto týdnu budete znát tvorbu Šaldy, Machara, Sovy, Březiny a českých dekadentů (Hlaváčka, Procházky, Karáska ze Lvovic). Úkol je jednoduchý: zkuste napsat jeden krátký text jako kdokoliv z výše zmíněných, kdyby psali o (vyberte si jedno):

1. koronaviru;
2. Elgartce;
3. fotbalovém utkání mezi Spartou a Slávií.
(4. Kdybyste měli vlastní brilantní nápad, nenechte se omezovat mými tématy a použijte vlastní.)

K odevzdanému textu napište, koho jste si vybrali za vzor, přidejte nějaký text tohoto vzoru – a vysvětlete, jak jste postupovali, jaké společné motivy a prvky jste zvolili, abyste byli co nejpodobnější.

Opět přišly texty různé kvality, ovšem zde nutno poznamenat, že mnozí studenti splnili zadání velmi dobře. Kdybych ten úkol nezadával a někdo mi dal třeba texty Františka Čurdy, Terezie Slivové, Jakuba Bracha a mnohých dalších, klidně řeknu, že to napsali Machar, Sova nebo Šalda. Kromě samotných textů mě mnohdy potěšily i doprovodné komentáře, protože v nich studenti dokázali krásně zachytit některý prvek tvorby vybraného autora. Jeden příklad za všechny: Sova v básni Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy v některých slokách používá ou (mé louky teskní vůní mdlou a vody sešeřeny jsou, a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou), takže jsem ji zakomponovala i do své básně. Z češtinářského pohledu radost číst. Tentokrát se autoři nebáli vystoupit z anonymity, proto je před každým textem jméno autora či autorky.

Všechny texty 3. A najdete zde.

Přejeme příjemné čtení, klidný zbytek roku – a kreativní rok 2021.

Typ článku: