Chemická olympiáda BUDE

Informace k letošnímu ročníku chemické olympiády.
 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (57. ročník) se konat BUDE.  
 
Harmonogram je zveřejněn na webových stránkách ww.chemicka-olympiada.cz 
 

Otevřeno je nyní přihlašování na všechny kategorie.

Pro účast je nutné se 1) registrovat a  2) přihlásit  k příslušné kategorii.
 
 
Úlohy domácí části školních kol (kromě kategorie B) byly již zveřejněny na stránkách Chemické olympiády v záložce Úlohy.
Úlohy pro kategorii B budou zveřejněny během tohoto týdne.
 
Domácí část školních kol probíhá podobně jako v minulých letech - teoretickou i praktickou část.
Domácí části školního kola zpracovávají řešitelé doma sami a poté vypracované materiály zanesou či zašlou (např. oskenované) k opravení a obodování svému učiteli chemie.
 
Všechna další kola, počínaje testem školního kola, budou probíhat online prostřednictvím systému Moodle, který byl speciálně založen pro tyto účely.
Řešitelé se prokliknou do Moodle přímo z hlavní stránky webových stránek ChO.
 
Poznámka:
Před samotným "ostrým" testem budou řešitelé vyzváni, že se mohou do systému přihlásit a vyzkoušet si práci se systémem formou řešení tzv. zkušebního testu, kde se řešitelé seznámí se všemi typy testových otázek, aby byli na samotné řešení technicky připraveni.
Obsahově nebudou mít úlohy spojitost s finálními otázkami, účelem je pouze se seznámit s technikou práce s Moodlem.
Zároveň bude tato zkouška důležitá z hlediska otestování kapacity systému. Řešitelé tak budou vyzváni, aby se připojili v co největším počtu. Technické detaily budou ještě zaslány.
 
 
Poznámka
V Harmonogramu je termínem konání školního kola myšlen termín Testu školního kola. Domácí část školního kola probíhá maximálně do dne před testem ŠK. 
 
 
Těšíme se na nadšené řešitele. Přihlaste se u vyučujících chemie.
Hb, Mz
--

Typ článku: