BIOLOGICKÁ "ONLINE" OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2020/ 2021 – 55. ročník

Téma je stejné, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího.

Pro kategorie A a B se jedná o „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ (kategorie A – 3. a 4. ročník, kategorie B – 1. a 2. ročník)

Studijní materiál najdete na: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11830-aktualni-rocnik/r-12159-studijni-materialy

Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou. Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu) a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku.

Školní kolo se uskuteční v týdnu od 25. 3 do 31. 3 2021

Zájemci se přihlásí vyučujícím biologie do 18. 2. 2021 – přihlášení je závazné a po tomto datu již není možné se přihlásit!!!

Doufáme, že se najdou studenti - biologové, kteří si rádi,v rámci olympiády, prověří své znalosti a doplní je o nové poznatky!

Se, Ku, Mz

Typ článku: