Informace pro maturanty – didaktický test z českého jazyka

Časový limit na vypracování didaktického testu z češtiny byl v roce prodloužen ze 75 minut na 85 minut a můžete v něm získat až 50 bodů. Pro úspěšné složení testu musíte získat minimálně 44%, což odpovídá 22 bodům včetně. Každé cvičení v testu zpravidla obsahuje výběr ze čtyř možností, přičemž pouze jedno z nich je správné.

V didaktickém testu se vyskytují různorodé typy cvičení, které jsou zaměřeny zejména na čtení úryvků textů a jejich porozumění. Můžete tedy očekávat následující typy cvičení:

  • najít chyby, ať už gramatické chyby (včetně interpunkčních), významové nebo např. stylistické

  • hledat a najít informace v úryvcích textů

  • najít synonyma nebo antonyma, kontrast nebo soulad mezi slovy, tvrzeními nebo jinými částmi textů

  • najít slova, která jsou, nebo nejsou v souladu se spisovnou češtinou

  • např. vybrat nejvhodnější název pro úryvek básně

  • přečíst a zařadit úryvek textu do správného časového období

  • správně charakterizovat slovní druhy, větné členy nebo souvětí

  • uspořádat odstavce a vytvořit tak souvislý text

  • do textu vhodně zařadit slovo nebo větu

  • správně identifikovat charakter textu nebo určit jeho účel

 

Pro zisk co nejlepšího hodnocení u didaktického testu z ČJL doporučujeme vyzkoušet si co nejvíce již publikovaných testů. Všechna zadání testů k maturitě z českého jazyka, která byla kdy oficiálně publikována, naleznete zde, na jednom místě:

https://www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test

Typ článku: