21. března je světový den Downova syndromu!

Tento den se poprvé neoficiálně slavil již v roce 2006. O 5 let později rozhodlo Generální shromáždění OSN, že se od roku 2012 bude slavit oficiálně. OSN vyzvalo členské státy, mezinárodní, neziskové organizace, veřejnost i soukromý sektor, aby se každý rok 21. 3. snažily zvyšovat povědomí veřejnosti o této nejčastější genetické „vadě“.

Proč bylo pro tento den zvoleno zrovna datum 21. 3.?

Náhoda to rozhodně není. Bystřejší z vás asi tuší (omluva všem, kteří netuší, bystří jste jistě též). Datum poukazuje na fakt, že lidé s Downovým syndromem mají v každé buňce svého těla tři chromozomy 21. Oproti „normální“ populaci, která má od každého chromozomu jenom pár (=2). Dalo by se tedy říci, že mají něco navíc!

No a co vám ty chromozomy (alespoň trošku) připomínají?

Správně – ponožky. A ideálně pruhované!!

Smyslem akce je poukázat na to, že také lidé s Downovým syndromem jsou součástí naší společnosti!

Pojďme se zapojit a v neděli ráno si při výběru ponožek dejte záležet:-)


Typ článku: