Zahájení školního roku aneb kdy a jak letos do školy

Škola začíná 1. 9. 2021 v 8:00 hodin třídnickou hodinou. Od 2. 9. 2021 začíná výuka podle rozvrhu zveřejněného ve Škole online. Stravování ve školní jídelně bude možné od 2. 9. 2021 (jídelníček a možnost objednání již nyní na www.strava.cz)

Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 20. 8. 2021 platí následující:

Žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud:

a) podstoupí v termínech 1. září, 6. září a 9. září 2021 preventivní antigenní test  s negativním výsledkem – testování proběhne vždy v 8:00 ve třídách (testy zajistí škola nebo je možné donést si vlastní testy splňující schválené MZ a provést na místě), tj. OTESTUJETE SE NAŠIMI TESTY VE ŠKOLE, nebo

b) doloží certifikát o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, tj. MÁTE DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ, nebo

c) doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více než 180 dní, PRODĚLALI JSTE KOVID, nebo

d) doloží, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, MÁTE PLATNÝ NEGATIVNÍ RT-PCR TEST,nebo

e) doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, MÁTE PLATNÝ NEGATIVNÍ ANTIGENNÍ TEST, nebo

f) po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy používá respirátor (i při výuce ve třídě, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních, nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru).

Pokud se žák v testovací den nedostaví do školy, bude testován vždy v den, kdy nastoupí do školy a to před výukou – 7:30h, informace získá na vrátnici školy.

Pokud žák přijde do školy později, než je testovací čas, nahlásí se na vrátnici a vyčká, dokud si ho nevyzvedne osoba pověřená testováním.

Typ článku: