Brněnské kolo

Každý rok pořádá Brněnské kulturní centrum víceoborovou přehlídku zájmových aktivit mládeže. V rámci hudební kategorie je pořádána soutěž pod názvem Brněnský vrabeček. Jedná se o vystoupení studentů, kteří soutěží v kategorii sólový zpěv nebo v kategorii hudební skupina. Z našeho gymnázia se přehlídky zúčastnil Vojtěch Kříž - sólový zpěv a Adam Kukačka a Petr Naništa - hudební skupina . Všem zúčastněným se dařilo. Vojta získal 1. místo a Adam s Petrem obsadili místo třetí.

 

Blahopřejeme !

 

Typ článku: