Předměty
 

Volitelné předměty

Volitelné semináře

Distanční výuka

Již od první vlny na jaře postupujeme jednotně s využitím školního prostředí Google Učebna (Classroom) a videokonferencí Google Meet, kombinujeme synchronní a asynchronní výuku. Rozvrh online hodin máme odstupňovaný podle opatření a odladěný ke spokojenosti žáků i vyučujících. Pravidelně zjišťujeme zpětnou vazbu od žáků i rodičů a to nám pomáhá se neustále zlepšovat.