Finálové kolo - A School English Cup

V pátek 8. února 2013 se konalo finálové kolo soutěže v anglickém jazyce A School English Cup. Naši školu reprezentoval Pavel Faus, 3.B v kategorii B2 (FCE) a Hana Jirková, 3.A v kategorii B1 (PET). Pavel se umístil na vynikajícím 2. místě a Hanka se umístila na 12. místě. Oběma blahopřejeme a děkujeme za účast a reprezentaci školy. Tc.

Typ článku: