Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019

Maturitu z anglického jazyka skládají studenti buď státní, která se skládá ze tří částí:

- písemná práce (60 minut, 2 části, jedna delší - max. 24 bodů, druhá kratší - max. 12 bodů; studenti téma NEVYBÍRAJÍ)

- didaktický test (2 subtesty: POSLECH - 40 minut a JAZYKOVÁ KOMPETENCE - 60 minut)

- ústní část (studenti obdrží pracovní list, který se sestává ze 4 částí; témata 1., 2. a 4. části jsou všeobecná, témata 3. části vytváří škola - ZDE témata 3. ústní části společné části maturitní zkoušky; příprava na ústní zkoušení trvá 20 minut, vlastní zkoušení 15 minut)

 

Nebo "školní" = profilovou, která se skládá pouze z části ústní (ZDE maturitní témata profilové části maturitní zkoušky)

 

 

oficiální stránky maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz (všeobecné informace, katalog požadavků, vzorové úlohy)

!!!vzorová zadání a testy, veškerá zadání a testy z předchozích let: www.statnimaturita-anglictina.cz - DOPORUČUJEME!!!