A School English Cup 2013 - finálové kolo

 

Těsně před začátkem jarních prázdnin jsme se s Hankou Jirkovou (3.A) a za doprovodu paní profesorky Markové zúčastnili finálového kola soutěže A SCHOOL English Cup 2013.

V první části soutěže jsme písemně reagovali na formální dopis. Tento úkol patří ke standardu většiny soutěží a testů v angličtině. Po dokončení dopisů jsme se libovolně spárovali. Ústní část totiž probíhala jako dialog mezi dvěma přáteli – soutěžícími.

Tento typ konverzační zkoušky jsem zažil poprvé. Byla to velká a příjemná změna proti běžnému modelu student versus dva a více zkoušejících.

Pokud spolu komunikují dva soutěžící a komise pouze zadává témata a úkoly, rozhovor je mnohem dynamičtější. Oba se snaží ukázat jejich vlastní „the best“ a osmiminutová zkouška se neomezuje na pouhý monolog studenta v souhlasné „all right“ některého ze zkoušejících. S mým soutěžním partnerem jsme probrali cestování, problémy které mohou při dlouhých cestách nastat a krátce popsali a porovnali dva obrázky. Tentokrát šlo o opravdovou konverzaci.

V tomto považuji soutěž za velmi přínosnou. Poprvé nebyla soutěž konverzační jen podle názvu. Naší škole jsme neudělali ostudu, obsadili jsme 2. místo v kategorii FCE a 12. místo v kategorii PET.

Pavel Faus (3.B)