Úspěchy Pavla Fause v anglickém jazyce

Pavel Faus je opakovaně úspěšný v soutěžích v anglickém jazyce.

Ve finálovém kole soutěže A School English Cup se umístil na 2. místě.

V městském kole konverzační soutěže obsadil vynikající 5. místo.

Ve finálovém celostátním kole soutěže City and Guilds se umístil na 6. - 10. místě.

Děkujeme na výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. Tc, kabinet ANJ