ViBuCh

Je zahájen  2. ročník chemického korespondenčního kurzu ViBuCh, který probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty MU.

ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro Budoucí Chemiky) je určený zejména pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol/gymnázií a probíhá korespondenčně přes webové rozhraní ve čtyřech sériích.

ViBuCh otvírá studentům pohled na reálné výzkumné projekty a nejlepším řešitelům dává také možnost si vyzkoušet práci v moderně vybavených laboratořích během týdenního soustředění v areálu nově postaveného kampusu v Bohunicích.

Úspěšní řešitelé kurzu mohou také požádat o prominutí příjímacích zkoušek na obor chemie na Přírodovědecké fakultě MU.

Prvního ročníku se zúčastnilo několik desítek studentů a kurz se jim velmi líbil, proto hodláme s jeho organizací pokračovat i nadále.

 

Pro více informací navštivte http://chemi.muni.cz/vibuch/ nebo nás kontaktujte.