Estetika

V 1. ročníku si žák v rámci estetiky volí hudební nebo výtvarnou výchovu. Ve zvoleném předmětu pak pokračuje i ve 2. ročníku. Své vědomosti si může dále prohloubit  ve 3. a 4. ročníku v rámci volitelného semináře Dějiny umění. Z toho předmětu lze ve 4. ročníku maturovat. 

Cílem je prohloubit estetické cítění žáků, seznámit je s dějinami umění v daném oboru a zlepšit jejich umělecké dovednosti.

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dějiny umění