Estetika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dějiny umění

V 1. ročníku si student v rámci estetické výchovy volí hudební nebo výtvarnou výchovu. Časová dotace předmětu jsou 2. vyučovací hodiny týdně a student ve zvoleném předmětu pokračuje i ve 2. ročníku.

Ve 3. ročníku si může prohloubit své vědomosti v rámci volitelného semináře Dějiny umění. Z toho předmětu lze ve 4. ročníku maturovat.