Hudební výchova

Tematický plán pro 1. ročník

Září
Kulturní život v Brně, hudební tělesa, festivaly, osobnost Leoše Janáčka.
Základy hudební teorie – průběžně.
Říjen
Periodizace dějin evropské hudby. Vznik hudby a její podoba v pravěku.
Hlasová výchova, kultivace pěveckého projevu – průběžně.
Listopad
Nejstarší rozvinuté hudební kultury, hudba antického Řecka, židovská kultura, orientální podoby hudby.
Nauka o hudebních nástrojích. Rytmický výcvik – průběžně.
Prosinec
Evropská hudba v období rytmicko-melodickém, duchovní a světská jednohlasá píseň.
Zpěv jednohlasé písně lidové a umělé, kánony – průběžně. Koledy.
Leden
Raný evropský vícehlas, ars antiqua, ars nova, renesanční kultura.
Nejstarší české hudební památky, písně doby husitské.
Únor
Vznik opery a její vývoj v 17. a 18. století, Florentská camerata.
Intonace – rozvoj intonačních dovedností.
Březen
Hudba v období baroka, hlavní představitelé  Itálie, Německa, Anglie a Francie.
Rozvoj instrumentálních dovedností – průběžně.
Duben
Hudba v období baroka v českých zemích. Nové hudební formy.
Pohybové činnosti.
Květen
Hudba nonartificiální. Jazz – vývoj od konce 19. století.
Rozvoj poslechových zkušeností – průběžně.
Červen
Jazz – výrazné osobnosti. Současné tendence v hudbě.
Shrnutí učiva.

 

Tematický plán pro 2. ročník

Září
Klasicismus, výrazné osobnosti, nové hudební formy.
Hlasová výchova, rytmický výcvik – průběžně.
Říjen
Český klasicismus, výrazné osobnosti, emigrace.
Instrumentální dovednosti – průběžně.
Listopad
Raný romantismus v písňové a klavírní tvorbě.
Kultivace pěveckého projevu – průběžně.
Prosinec
Novoromantismus, programní hudba.
Ruská hudba v 19. století – výrazné osobnosti.
Pastorely, J.J. Ryba – Česká mše vánoční.
Leden
Romantická opera v Itálii, Francii, Německu.
Další vývoj opery, její současná podoba, významní interpreti.
Další rozvoj poslechových zkušeností.
Únor
Hudba národního obrození, skladatelské osobnosti.
Národní divadlo.
Březen
Stylové tendence evropské hudby na přelomu 19. a 20. století.
Skladatelé tzv. české moderny.
Malé divadelní formy, Osvobozené divadlo.
Duben
Podstata hudebního neoklasicismu a jeho vliv na tvorbu českých skladatelů.
B. Martinů, vliv folklóru.
Květen
Vývojové tendence po 2. sv. válce – nové proudy, osobnosti.
Nonartificiální hudba, muzikál.
Červen
Moderní populární hudba, pop music, hard rock, art rock a další styly.
Shrnutí učiva.