Internetová matematická olympiáda

Sedmičlenný tým našich studentů ve složení Veronika Dočkalová (3.C), David Fuller (4.B), Tomáš Karpe (4.A), Lukáš Mayer (4.A), Hana Svozilová (4.C), Martin Tilšar (4.B), Pavel Vostrejš (4.C) se zúčastnil soutěže ve znalostech matematiky. Olympiáda proběhla na našem gymnáziu tak, že studenti řešili 10 zadaných matematických problémů pod dohledem svého pedagoga - garanta (prof. Svoboda). Studenti pracovali ve skupinách, řešení úloh museli ještě převést z papíru do elektronické podoby, a to vše v poměrně krátkém časovém limitu 120 minut. Soutěž se konala v úterý 29. 11. 2011 od 9do 11, pořádal ji Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v brně a veškerá komunikace s organizátory od registrace přes zveřejnění úkolů po odeslání řešení probíhala prostřednictvím webových stránek.

Věříme, že tato atraktivní varianta matematické soutěže studenty i přes svou náročnost zaujala a přispěla tak ke zvýšení zájmu studentů o matematiku.