Výsledky Internetové matematické olympiády

 

Pozoruhodného úspěchu dosáhl 7 členný tým našeho gymnázia (Veronika Dočkalová 3.C, David Fuller 4.B, Tomáš Karpe 4.A, Lukáš Mayer 4.A, Hana Svozilová 4.C, Martin Tilšar 4.B, Pavel Vostrejš 4.C) v řešení úloh 4. ročníku Matematické internetové olympiády, která proběhla 29. listopadu 2011.

Z celkového počtu více než 170 týmů z celé České i Slovenské republiky se umístili v první čtvrtině všech hodnocených týmů a v rámci brněnských gymnázií skončili dokonce na druhém místě. Podrobnější výsledky naleznete na stránkách http://matholymp.fme.vutbr.cz/.