Petříkov 2019

Fotografie z Petříkova

Petříkov 2019

..... jak to viděli studenti.....

 

Ve dnech 6. - 12. ledna 2019 jsme se vydali na lyžařský kurz. V neděli v osm hodin ráno jsme nasedli před naší školou do dvou autobusů a vyrazili směr Petříkov. Po asi třech hodinách cesty jsme konečně dorazili na místo. Ubytováni jsme byli ve dvou krásných chatkách. Našli jsme si své pokoje a pomalu se začali zabydlovat. Kolem poledne nás čekal podávaný oběd a hned poté jsme vyrazili na svah v Petříkově, který byl nedaleko našich chatek. Areál byl krásný a hezky upravený. K dispozici jsme měli dva dvoumístné vleky. Hned po příchodu na svah následovalo roztřiďování do týmů. Rozřazování probíhalo následovně: Postupně jsem sjížděli ze svahu dolů a na konci nám bylo řečeno číslo naší skupiny. Celkově bylo pět lyžařských skupin. Snowboardové skupiny byly dvě. Každý se držel svého týmu po celý zbytek týdne. Sjezdovky jsme každý den střídali. Navštívili jsme Ski areál Ramzová, Červenohorské sedlo a jak již výše zmíněný Petříkov. Čtvrtý den, konkrétně ve středu jsme jeli do bazénu do České Vsi, která leží nedaleko Petříkova. V bazénu se také konal závod o nejlepšího plavce. Počasí bylo občas velmi kruté, hlavně na Červenohorském sedle, ale my to zvládli na jedničku. Na poslední lyžování nám dokonce vylezlo sluníčko. Zpět domů jsme vyjížděli brzy ráno a kolem poledne již byli doma, s úsměvem na tváři a se spousty krásných zážitků.

Nikča a spol. (horní chata)

V termínu 6. až 12. ledna 2019 se žáci prvních ročníků zúčastnili lyžařského kurzu v Petříkově. 
Cesta proběhla poměrně v klidu. Žáci se bavili, odpočívali, někteří dokonce i usli a probudili se až po hlasitém zvolání profesora Weidenhöfera, že jsme téměř u cíle. Když autobus zastavil, nastal zmatek, když jsme se sáčkovali ven a každý se snažil dostat pokud možno ke své tašce a lyžím. Potom, co jsme se zabydleli, jsme ještě týž den zamířili na Petříkovský svah, kde nás čekalo rozřazování do družstev, kterého se ujal Pan profesor Wolf starší. Celý den byl zakončen vynikající večeří.
2. Den započal opět skvělým jídlem, které nám trávilo v žaludku během dvoukilometrového pochodu na Ramzovou. Na Ramzové se lyžovalo v celku dobře akorát na lanovce hodně foukalo a jak žáci, tak i učitelé po každé jízdě přimrzli k sedátkům a všem byla zanedlouho zima. 
3. a 5. den se lyžovalo na Červenohorském sedle, kde panovaly náročné podmínky. Sníh byl hluboký a neustále sněžilo, takže připadávaly další a další vrstvy, které ztěžovaly jízdu terénem, plus byla špatná viditelnost kvůli mlze a námrazám na brýlích. Avšak odměnou za úspěšné zvládnutí náročného dne na Červenohorském sedle bylo samozřejmě opět skvělé jídlo a dvě hodiny v krytém bazénu nedaleko Petříkova, kde si žáci mohli ověřit své plavecké dovednosti a poměřit síly nejen s žáky z ostatních tříd, ale i s učiteli. 
Poslední den proběhlo lyžování opět na svahu v Petříkově. Bylo to krásné zakončení celého týdne, jelikož bylo jasno a svítilo slunce, takže i přesto, že bylo -5 nám nebyla vůbec zima a všichni se při jízdě kochali výhledem, který se nám na sjezdovce naskytl.
Během všech dní jsme se ve svém volném čase směli navštěvovat na chatách a bavit se, jak jsme chtěli. Někteří žáci se uchýlili do jednoho pokoje a poslouchali muziku, bavili se, jiní zpívali a hráli na hudební nástroje, či sledovali filmy. 
Co se úrazu týče, počty byly zprvu poměrně malé, během pár dní se ale neustále zvětšovaly, až na konec půlka žáků z horní chaty byla nemocná nebo s vyvrknutým kolenem. Zlomená ruka byla naštěstí jen jedna.
I když byla sposta úrazů, a mnozí žáci byli na lyžích poprvé, vypadalo to, že jsou všichni spokojení a domů se jim ani nechce.
Nakonec však po uplynutí celého týdne jsme byli rádi, když jsme uviděli své rodiče čekat před školou a mohli jim předat svá těžká zavazadla.
 
Štěpánka Horáková a Lucie Pokorná (dolní chata)

Typ článku: